• Onderhoudservices
             

 

TBM Koot onderhoudt en beheert klimaat- en elektra installaties voor gebouwen en industrie. Daarbij kunt u rekenen op heldere communicatie, kwaliteit en een oplossingsgerichte aanpak. Zo zorgen wij dat comfort en continuïteit gewaarborgd blijven. 

Samen met u bepalen wij de preventieve en correctieve werkzaamheden, de planning, uw prestatie-eisen en strategische doelen. Of het nu gaat om overeenkomsten met inspannings- of resultaatverplichtingen, de afspraken met u zijn op maat en op basis van uw wensen.

Periodiek rapporteren wij aan u over de uitgevoerde werkzaamheden, de kosten en de behaalde doelen. Met de rapportages heeft u inzicht in de conditie en beschikbaarheid van uw installaties. Daarnaast informeren we u welke onderhoudsmaatregelen u in de (nabije) toekomst kunt verwachten.

Technisch beheer en prestatiecontracten
Indien gewenst neemt TBM Koot de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gehele installatie op zich. Meetbare doelen ten aanzien van energieverbruik, beschikbaarheid van de installaties, binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid worden dan opgenomen in een technisch beheerovereenkomst.


TBM Koot biedt de volgende diensten op het gebied van onderhoudservices aan:
- Technisch beheer
- Preventief onderhoud
- Correctief onderhoud
- Prestatie onderhoud
- Inspecties
- Beheer en analyse van installaties op afstand
- Meerjarenonderhoudsprognose

Website door: Gibreto