• Projectservices
             

TBM Koot heeft zich gespecialiseerd in de realisatie, renovatie en verduurzaming van klimaat- en elektra installaties voor gebouwen, woningen en industrie. Daarbij stellen wij de wensen en doelen van onze klanten centraal. Zo willen wij van toegevoegde waarde zijn gedurende de gehele levenscyclus van uw installaties.

Wij werken aan klimaat- en elektra installaties van verschillende omvang en willen partner zijn voor klanten die werkzaam zijn in de bedrijfshuisvesting, gezondheidszorg, leisure, onderwijs en industrie.

Design & Build

Voor onze klanten werken wij continu aan verbetering van de prestaties van installaties middels onderhoud, renovatie en verduurzaming. Daarvoor nemen wij graag de resultaat verantwoordelijkheid van u over. Samen met u bepalen we waar het resultaat aan moet voldoen binnen de gestelde kaders. TBM Koot neemt de verantwoordelijkheid van u over voor het ontwerp, de realisatie en het resultaat. In een vroeg stadium van uw project draagt u dus de uitvoeringsrisico’s en krappe planning aan ons over. Wij zorgen ervoor dat de installatie weer voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, energie efficiëntie en comfort. Uiteraard binnen het gestelde budget en op tijd.

 

TBM Koot realiseert, renoveert en verduurzaamt de volgende installaties:

 

Website door: Gibreto